Search
Close this search box.
logo gris Catalonia Film School

Postgrau En Cinematografia: Especialitat Realització

L’estat del sector audiovisual està patint una profunda transformació gràcies a la incorporació de nous dispositius mòbils i l’ús de les xarxes socials. Les nostres formes d’investigació d’informació, de comunicació i també d’oci han canviat completament.

 
La indústria audiovisual ha patit una transformació espectacular en els últims anys, sobretot pel seu canvi de distribució i exhibició. Aquest canvi obliga a les produccions a adaptar-se al context actual.

 
El Postgrau en Cinematografia va dirigit a persones amb titulació universitària, o amb experiència professional prèvia en el món audiovisual, que desitgin millorar la seva formació en un entorn educatiu exigent d’alta qualificació.

 
L’estudiant podrà millorar els seus coneixements a través de les noves tecnologies i els usos aplicats al cine. L’enfocament curricular està concebut per a estimular el talent a través de la inserció en un equip de treball on s’hauran de realitzar diverses produccions audiovisuals amb la culminació del seu projecte de final de Postgrau.

upc

PROGRAMA ACREDITAT PER: