logo gris Catalonia Film School

PROGRAMA DE FORMACIÓ, ACOMPANYAMENT I INCORPORACIÓ A L’EMPRESA

CATALONIA FILM SCHOOL desenvolupa una important tasca per afavorir la formació pràctica a empreses de la indústria audiovisual dels seus estudiants i l’apropament al mitjà professional i primera feina, assessorament i tutorització.

Ofereix assessorament professional ja que desenvolupa programes de col·laboració amb empreses i institucions que facilitin a l’estudiant l’apropament a la feina a través dels programes de pràctiques i la bossa de treball.