Search
Close this search box.
logo gris Catalonia Film School

Junior

Summer school de cine

Els cursos Junior van enfocats a aquells nois i noies que senten curiositat pel món de la cinematografia i busquen començar adquirir els coneixements bàsics per poder dur a terme un producte audiovisual.

L’objectiu principal del curs és introduir als més joves que estiguin interessats en el domini de les tècniques d’interpretació i el cinema.

Aquest curs està pensat per a alumnes que estiguin a l’ESO.