Search
Close this search box.
logo gris Catalonia Film School

El nostre equip està disponible per a treballar amb futurs estudiants en els processos de sol·licitud, entrevistes personals, tests escrits i la realització d’audicions. 

Reunions Online: Els especialistes en admissions CATFAS estaran encantats de reunir-se amb els candidats que hagin sol·licitat plaça, a través de les nostres aules online, on es podran realitzar consultes sobre els nostres programes educatius, experiència CATFAS i entrevistes personals. 

Comunica’t amb nosaltres si tens alguna pregunta o assistència que es puguis necessitar a: info@cataloniafilmschool.com 

REQUISITS PER PODER ACCEDIR ALS GRAUS SUPERIORS:

Tenir aprovat el Batxillerat i/o Grau Mitjà i superat la prova d’accés.

REQUISITS PER ACCEDIR AL GRAU MITJÀ:

Tenir aprovada la ESO i superar la prova d’accés.

REQUISITS PER ACCEDIR ALS POSTGRAUS:

Alumnes procedents de graus Universitaris de Comunicació Audiovisual, Informàtica o altres, o gent que acrediti anys d’experiència en el sector.

Proves d'Accés Grau Mitjà i Superior en Arts Escèniques - Inscriu-te en la data desitjada:

Proves d'Accés Grau Mitjà i Superior en Cinema - Inscriu-te en la data desitjada:

EN QUÈ CONSISTEIXEN LES PROVES D’ACCÉS?

GRAU SUPERIOR EN CINEMATOGRAFIA I TÈCNIC D’AUXILIAR AUDIOVISUAL

Entrevista personal amb la persona responsable de la coordinació d’estudis.
Carta motivacional o de declaració d’intencions.
Anàlisi fílmic d’un curtmetratge o fragment de llargmetratge proposat per la persona responsable de la coordinació d’estudis.
Test de cultura general i audiovisual.

GRAU SUPERIOR EN ARTS ESCÈNIQUES

Entrevista personal amb la persona responsable de la coordinació d’estudis.
Interpretació d’un text dramàtic seleccionat per part de la coordinació.
Interpretació d’un monòleg de lliure elecció (davant de càmera).

Prova individual d’expressió mitjançant un exercici d’execució corporal (expressió corporal, dansa, mim, pantomima, etc.) realitzat sobra la base de música seleccionada per part de la coordinació.

Execució d’una cançó de lliure elecció de la persona aspirant (amb o sense base musical).

Prova escrita per evaluar els coneixements teatrals i cinematogràfics, així com la cultura general de l’aspirant.