Search
Close this search box.
logo gris Catalonia Film School

COMUNICAT REQUISITS PROVEÏDORS CATALONIA FILM SCHOOL S.L.

Catalonia Film School SL posa de manifest que tots els seus proveïdors de manera anual van ser avaluats per tal de garantir un millor servei als nostres clients.
Els requisits pels quals van ser revaluats són els següents:

● Riesgos ocasionados
o Aceptable
o Necesita tratamiento
o Inaceptable

● Satisfacción de la dirección
o Min 1 – Màx 10

● Incidencias graves ocasionadas

Amb l’anàlisi d’aquests tres ítems, si els resultats de la revaluació són satisfactoris es continuarà treballant amb el proveïdor, en cas contrari, s’emetrà un comunicat informant de l’estat en que es pugui trobar acord als criteris que no s’han superat a la revaluació, així com els seus motius la decisió de si continua formant part del llistat de proveïdors de la organització. Quan es requereixi l’adquisició de material o subministrament del qual no es disposi de proveïdor o es pretengui incorporar un proveïdor nou se li podran contractar 3 serveix, dels quals si es materialitzen sense incidències, podrà passar a proveïdor homologat. En cas contrari, s’identificarà com a no homologat i es conservarà en el llistat de proveïdors.