Search
Close this search box.
logo gris Catalonia Film School

Grau Superior En Cinematografia

  • Duració del curs: 3 anys (Setembre-juny).
  • 600 hores anuals.
  • El Grau Superior en Cinematografia de Catalonia Film School està dirigit a aquell alumnat que desitgi adquirir una formació global que els permetrà exercir la professió del seu interès en el sector cinematogràfic i audiovisual. L’estructura en tres anys lectius permet adquirir una completa formació tècnica i creativa, passant dels inicis i coneixements generals fins a l’especialització professional més qualificada. Cadascun dels alumnes tindrà l’oportunitat d’ampliar els seus coneixements realitzant una sèrie de curtmetratges que podrà incloure en el seu currículum, culminant amb el projecte de Final de Carrera, màxima expressió dinal dels seus coneixements i creativitat personal.